15h chiều nay: Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

giá xăng tăng

Sau khi đã thực hiện trích và lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như nêu trên thì giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến sẽ điều chỉnh như sau:

– Xăng E5 RON92: tăng 320 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: tăng 293 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: tăng 57 đồng/lít;

– Dầu hỏa: tăng 124 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 26 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5 RON92: không cao hơn 20.231 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 21.770 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.126 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 16.683 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.942 đồng/kg.

Việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu lần này đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21/09/2018

Kể từ 15 giờ 00 ngày hôm nay 21/9/2018, là thời điểm bộ Liên Đoàn Bộ Công Thương -Tài Chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Đoàn Bộ Công Thương – Tài Chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp. Việc Điều chỉnh gái bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các Nghị định số 83/2014 NĐ – CP  và Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *